KHOÁ HỌC CHUYÊN ĐỀ

CÁC KHOÁ CHUYÊN ĐỀ Khoá học Chuyên đề:bao gồm 18 môn học.e-roulette

CÁC KHOÁ CHUYÊN ĐỀ

18 Khoá học Chuyên đề:

1- Lớp Vẽ Gel Cao cấp

2- Lớp vẽ Gel Nổi 3D

3- Lớp Vẽ Hoa tả thực Cao cấp

4- Lớp Màu nước Cao cấp

5- Fantasy Búp Bê

6- Đắp móng bột ẩn màu 3D (Design Sculpture)

7- Hoa Mẫu Đơn- Nghệ thuật vẽ Cọ bản tán màu 3D

8- Design cao cấp I & II

9- Lớp vẽ Phong cảnh Cao cấp

10- Lớp vẽ “Hoạt hình đáng yêu”

11- Lớp vẽ “Hoạt hình nổi tiếng”

12- Nghệ thuật vẽ Gel Sợi (Metalic Candy Gel)

13- Lớp Hoạt hình Manga

14- Flat 3D Cao cấp

15- Nghệ thuật vẽ Cọ bản tròn

16- Fantasy Búp Bê 4D

17- Fantasy Mix Media

18- Bài thi Cup/ Bài thi Nail Art Quốc tế

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook

Gọi ngay 0901 965 688